پرداخت متفرقه
: موضوع پرداخت
*
: آیتم پرداخت
*
: مبلغ پرداخت
*

: نام
*
: نام خانوادگی
*
: کد ملی یا شناسه پرداخت
*
: ایمیل
*
: موبایل
*
: توضیحات اضافی

لطفا عبارت تصویری را وارد کنید
*
پرداخت کننده گرامی
ضمن وارد شدن به درگاه پرداخت الکترونیکی دقت فرمایید كه آدرس بالای صفحه مربوط به بانک مورد نظر باشد و همچنین نام صاحب حساب، شخص یا سازمان مورد نظر باشد.
می پذیرم که عواقب پرداخت های اشتباه به عهده دانشگاه و یا شرکت مجری سامانه نخواهد بود.